Tiếng Việt OPPO A59s + CHPlay

Phiên bản Tiếng Việt OPPO A59s Lastest Version, Thêm Chplay, xóa ứng dụng rác… Reset, factory thoải mái không bị mất CH Play & Tiếng Việt

OPPO A59s Phiên bản RAM4G – Camera 16M
Model : Oppo A59s Tiếng Việt
Phiên bản ColorOS : V3.0.0
Android Version : 5.1
Software Version : A59s_11_A.05_161117

☎️ : 0972640111 (Call, Imess, Whatsapp)
📧 : ad.swtn@gmail.com

Comment